date:2014/07/09

후려치기 Smashing

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP00000000000000
충전 CP1.21.41.61.822.22.42.62.8357911
물리 대미지2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%

쏜 스매싱 Thorn Smashing

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP1112131415161718192030405060
충전 CP6.589.51112.51415.51718.52035506580
물리 대미지9.00%13.00%17.00%21.00%25.00%29.00%33.00%37.00%41.00%45.00%85.00%125.00%165.00%205.00%
명중률 보정치0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%
언데드 치명타 확률34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%53%63%73%83%

엑소시즘 인카운터 Exorcism Encounter

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP272931333537394143456585105125
충전 CP12.51517.52022.52527.53032.5356085110135
물리 대미지21.00%27.00%33.00%39.00%45.00%51.00%57.00%63.00%69.00%75.00%135.00%195.00%255.00%315.00%
명중률 보정치0.15%0.30%0.45%0.60%0.75%0.90%1.05%1.20%1.35%1.50%3.00%4.50%6.00%7.50%
언데드 악마 치명타 확률51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%70%80%90%100%

가즈 핸드 God's Hand

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP7881848790939699102105135165195225
충전 CP3.5710.51417.52124.52831.53570105140175
물리 대미지38.00%46.00%54.00%62.00%70.00%78.00%86.00%94.00%102.00%110.00%190.00%270.00%350.00%430.00%
명중률 보정치0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%
언데드 악마 치명타 확률52%54%56%58%60%62%64%66%68%70%90%100%100%100%
언데드 즉사 확률40.50%41.00%41.50%42.00%42.50%43.00%43.50%44.00%44.50%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%

홀리 블러킹 Holy Blocking

상세 수치
레벨1234567891020304050
필요 CP11111111111111
충전 CP0.10.20.30.40.50.60.70.80.912345
방패 블럭율 증가3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%13.00%18.00%23.00%28.00%

실드 플래시 Shield Flash

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP1010101010101010101010101010
충전 CP5.35.65.96.26.56.87.17.47.7811141720
방패 블럭율 증가4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%14.00%19.00%24.00%29.00%
빛 속성 공격력1~71~131~191~251~311~371~431~491~551~611~1211~1811~2411~301
적 장님 확률41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%60%70%80%90%
적 장님 시간3초3초3초3초3초3초3초3초3초3초3초3초3초3초

턴 언데드 Turn Undead

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP1515151515151515151515151515
충전 CP00000000000000
유효 반지름 (m)2.052.12.152.22.252.32.352.42.452.533.544.5
캐스팅 타임 (초)3.983.953.933.93.883.853.833.83.783.753.53.2532.75
지속시간도망 : 5초 마비 : 1초~
undefined
언데드 도망 제한 레벨몬스터 레벨이 (캐릭터 레벨 + 기술 레벨) 이하인 적 100%로 적용~
undefined
언데드 마비 제한 레벨몬스터 레벨이 (캐릭터 레벨 + 기술 레벨 - 15) 이하인 적 75%로 적용~
undefined
언데드 즉사 제한 레벨몬스터 레벨이 (캐릭터 레벨 + 기술 레벨 - 45) 이하인 적 40%로 적용~
undefined

세인트 실드 Saint Shield

상세 수치
레벨1234567891020304050
필요 CP3535353535353535353535353535
충전 CP0.71.42.12.83.54.24.95.66.3714212835
방어력 증가치5.25.45.65.866.26.46.66.879111315
회피율 보정치0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%
방패 블럭율 증가5.1%5.1%5.2%5.2%5.2%5.3%5.3%5.4%5.4%5.5%6%6.5%7%7.5%

미러 타워 Mirror Tower

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP150150150150150150150150150150150150150150
충전 CP2468101214161820406080100
원소 대미지 리턴율32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%70.00%90.00%95.00%95.00%
사제의 모든 원소 저항27.00%29.00%31.00%33.00%35.00%37.00%39.00%41.00%43.00%45.00%65.00%85.00%105.00%125.00%
"사제의 Cp 추가 획득 (입은 원소 대미지 * X)"5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%
지속시간126132138144150156162168174180240300360420
유효 거리 (m)4.054.14.154.24.254.34.354.44.454.555.566.5

상처 치료 Heal Wound

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP2468101214161820406080100
충전 CP00000000000000
사정거리2.12.22.32.42.52.62.72.82.934567
HP 회복 수치81114172023262932356595125155

완전 회복 Restoration

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP1923273135394347515595135175215
충전 CP00000000000000
사정거리3.63.73.83.944.14.24.34.44.55.56.57.58.5
HP 회복 수치50658095110125140155170185335485635785

부활 Resurrection

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP107114121128135142149156163170240310380450
충전 CP00000000000000
죽음 페널티 회복량0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%38%58%78%98%
HP 회복 수치102030405060708090100200300400500

치료 Cure

상세 수치
레벨1234567891020304050
필요 CP5.566.577.588.599.51015202530
충전 CP0.30.60.91.21.51.82.12.42.73691215
유효 범위 반지름 (m)3.153.33.453.63.753.94.054.24.354.567.5910.5

자유 Freedom

상세 수치
레벨1234567891020304050
필요 CP678910111213141525354555
충전 CP0.511.522.533.544.5510152025
유효 범위 반지름 (m)4.14.24.34.44.54.64.74.84.956789
사제 행동속도5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%

속죄 Redemption

상세 수치
레벨1234567891020304050
필요 CP323436384042444648507090110130
충전 CP0.71.42.12.83.54.24.95.66.3714212835
유효 범위 반지름 (m)5.055.15.155.25.255.35.355.45.455.566.577.5

파티 치료 Party Heal

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP95100105110115120125130135140190240290340
충전 CP00000000000000
유효 범위 반지름 (m)3.13.23.33.43.53.63.73.83.945678
HP 회복 수치153045607590105120135150300450600750

축복 Bless

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP16.51819.52122.52425.52728.53045607590
충전 CP00000000000000
최대 HP 증가율22%24%26%28%30%32%34%36%38%40%60%80%100%120%
이상계 저항 증가율52%54%56%58%60%62%64%66%68%70%90%110%130%150%
빛 속성 추가 공격력1 ~ 21 ~ 31 ~ 41 ~ 51 ~ 61 ~ 71 ~ 81 ~ 91 ~ 101 ~ 111 ~ 211 ~ 311 ~ 411 ~ 51
지속시간 (초)667278849096102108114120180240300360

프로텍팅 이블 Protecting Evil

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP17192123252729313335557595115
충전 CP00000000000000
방어력 상승율44.00%48.00%52.00%56.00%60.00%64.00%68.00%72.00%76.00%80.00%120.00%160.00%200.00%240.00%
저하계 저항 증가율62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%100%120%140%160%
지속시간 (초)8998107116125134143152161170260350440530

리제네레이션 Regeneration

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP63666972757881848790120150180210
충전 CP00000000000000
1회 HP 회복치678910111213141525354555
지속시간 (초)7677787980818283848595105115125
반복 시간5초5초5초5초5초5초5초5초5초5초5초5초5초5초

프로텍팅 엘레멘탈 Protecting Elemental

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP616263646566676869708090100110
충전 CP00000000000000
유효 범위 반지름 (m)3.73.94.14.34.54.74.95.15.35.57.59.511.513.5
모든 원소 저항력6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%25%35%45%55%
순수 마법 대미지 증가6%6%7%7%8%8%9%9%10%10%15%20%25%30%
이상계 저항력50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%
저하계 저항력35%35%35%35%35%35%35%35%35%35%35%35%35%35%
저주계 저항력20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%

디바인 아치 Divine Arch

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP122124126128130132134136138140160180200220
충전 CP00000000000000
유효 범위 반지름 (m)4.14.24.34.44.54.64.74.84.956789
모든 원소 저항력11.50%13.00%14.50%16.00%17.50%19.00%20.50%22.00%23.50%25.00%40.00%55.00%70.00%85.00%
스킬레벨 증가11111111111223
이상계 저항력95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%
저하계 저항력90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%
저주계 저항력85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%

간청 Pray

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP00000000000000
충전 CP10.811.612.413.21414.815.616.417.21826344250
캐스팅 속도 (초)1.241.241.231.231.221.211.211.21.191.191.131.0610.94

기도 Prayer

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP1515151515151515151515151515
충전 CP31.232.433.634.83637.238.439.640.84254667890
캐스팅 속도 (초)1.871.861.851.841.831.821.811.81.791.781.691.591.51.41
유효범위 반지름 (m)4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
이상계 저항력50.50%51.00%51.50%52.00%52.50%53.00%53.50%54.00%54.50%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%
저하계 저항력50.50%51.00%51.50%52.00%52.50%53.00%53.50%54.00%54.50%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%
저주계 저항력50.50%51.00%51.50%52.00%52.50%53.00%53.50%54.00%54.50%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%
저항력 지속시간10.611.211.812.41313.614.214.815.41622283440

경배 Worship

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP3030303030303030303030303030
충전 CP53565962656871747780110140170200
캐스팅 속도 (초)2.792.782.762.742.722.72.682.662.642.632.442.252.061.88
유효범위 반지름 (m)5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
모든 원소 저항력5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%
저항력 지속시간5.566.577.588.599.51015202530

미사 Mass

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP6060606060606060606060606060
충전 CP106112118124130136142148154160220280340400
캐스팅 속도 (초)4.033.993.953.913.883.843.83.763.733.693.312.942.562.19
유효범위 반지름 (m)6.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.5
집중력15.50%16.00%16.50%17.00%17.50%18.00%18.50%19.00%19.50%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%
저항력 지속시간20.420.821.221.62222.422.823.223.62428323640
inserted by FC2 system